header

naar de homepage

 

restauratie

Van januari 2010 tot juli 2013 heb ik aan de Herzog August Bibliotheek gewerkt aan een project met Middeleeuwse kloosterbibliothekenboeken. restauratie

KLOSTERBIBLIOTHEKEN AAN DE HAB

Ik was van januari 2010 t/m juni 2013 aangesteld voor de "Konzeption und Durchführung einer Zustandserfassung für die Sammlung von Handschriften und Drucken Niedersächsischer Klosterbibliotheken des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit sowie deren Auswertung; Planung und Durchführung  konservatorischer und restauratorischer Maßnahmen" als onderdeel van het project Rekonstruktion und Erforschung niedersächsischer Klosterbibliotheken des späten Mittelalters (dat weer valt onder het project “Konservatorische Bearbeitung und Sicherung von Sonderbeständen“ van het Niedersächsischer Ministerium für Wissenschaft und Kultur").

Dit alles hield in dat ik een toestandsbeschrijving van ruim 800 handschriften en vroege drukken uit klooster­bibliotheekboeken gemaakt en het op basis hiervan de noodzakelijke conservatie- en restauratiemaatregelen heb uitgevoerd. Hiertoe behoorden ook het bouwen van een database in Filemaker ten behoeve van de toestandsbeschrijving, conservatie & restauratie en het begeleiden van de digitalisering.

Daarnaast verschillende nevenactiviteiten zoals de opbouw en inrichting van tentoonstellingen in het museumgedeelte van de bibliotheek; koeriersreizen (Wyclif Bibel voor de  tentoonstelling “Verbum Domini,” in het Vaticaan, maart/april 2012); het in ontvangst nemen van bruiklenen; het geven van gespecialiseerde rondleidingen in het museumgedeelte van de bibliotheek; het begeleiden van stagiaires bij het inrichten van tentoonstellingen;  het vervaardigen van tekeningen, animaties en fotobewerkingen voor tentoonstellingen; het ontwerpen en bouwen van een documentatiedatabase voor het restauratieatelier.

Voor meer over het project, zie:

 

Schaufenster
Schaufenster

 

Fachwerk

 

 


libellelijn
  de website voor Femke prinsen boek en papier restauratie is gemaakt door femke prinsen.