header

naar de homepage

 
 
NUTTIGE LINKS
       
  CoOL  

Restauratoren Nederland: De Nederlandse vereniging voor professionals op het gebied van beheer en behoud van cultureel erfgoed (Restauratoren Nederland is voortgekomen uit de fusie van onder meer VeRes (Belangenvereniging Restauratoren Nederland) en VAR (Vereniging Restauratoren van Papier, Boeken en Fotografisch materiaal)

  Restauratoren Nederland  

European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (E.C.C.O.): E.C.C.O. is het Europese verband voor professionals op het gebied van conservering en restauratie.

 

 

Restauratoren Nederland

 

  De Conservation OnLine (CoOL): CoOL is een internationaal, vrij toegankelijk platform voor het behoud van cultureel erfgoed. Hier is informatie te vinden op het gebied van conservatie in de ruimste zin van het woord.
 

ICOM

 

 

The International Council of Museums (ICOM): ICOM is de internationale vereniging die musea en mensen die in of voor musea werken representeert.

 

  British Library  

De British Library biedt verschillende pfd's met betrekking tot preventie, conservatie en restauratie aan, zoals deze:
Informatie over beschadigde boeken
Tips om een boekencollectie in goede conditie te houden

Overzicht van termen

 

 

Forum Bestandserhaltung

 

  Forum Bestandserhaltung: Duitstalige site van de universiteit van Münster met veel informatie over collectiebehoud, conservering en restauratie
 

GCI

 

 

The Getty Conservation Institute: De site van het Getty Museum over conservering en restauratie met onder meer:

The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes: Hulpmiddel om foto's te determineren.
Free PDFs

  Graphics Atlas

 

 

 

 

Graphics Atlas: Uitstekend hulpmiddel om foto's uit de gehele geschiedenis van de fotografie te determineren.
  Remke Prinsen Graphic Desig   Femke Prinsen Graphic Design: Mijn website voor alles wat ik maak op het gebied van grafisch design (behalve boek- en restauratiegerelateerd werk, dat is hier te vinden).
libellelijn
de website voor Femke prinsen boek en papier restauratie is gemaakt door femke prinsen.