header

naar de homepage

 

 

aan het werk
Papierrestauratie van een incunabel met houtsneden

WERKWIJZE

Werkwijze en Ethiek

Het bepalen van een eventuele behandeling begint bij  ieder boek of werk op papier met een onderzoek naar de gesteldheid ervan.  Allereerst bekijk ik hoe het voorwerp is vervaardigd. Daarbij kijk ik onder meer naar welke materialen en technieken zijn gebruikt en -als het een boek betreft- hoe de constructie in elkaar zit. Vervolgens ga ik na in welke conditie het voorwerp is, welke schade het heeft en probeer ik te vast te stellen hoe de schade is veroorzaakt (bijvoorbeeld door veelvuldig of verkeerd hanteren, door  schimmel, water of vraat, door verkeerde bewaaromstandigheden, of gewoon door de ouderdom van het gebruikte materiaal).

Op basis hiervan bepaal ik welke behandeling noodzakelijk is om het boek of het werk op papier zodanig te conserveren, dat de conditie niet verslechtert en bekijk ik welke behandeling wenselijk is met oog op de authenticiteit, de functionaliteit en de waarde (bijvoorbeeld de esthetische waarde, emotionele waarde of financiële waarde).  Iemand kan bijvoorbeeld een prentenboek meenemen, dat hij als kind stukgelezen heeft  en waarvan hij wil dat het weer leesbaar is voor zijn eigen kinderen.  Dat het eruit ziet als een veelgebruikt boek geeft niet, dat hoort tenslotte bij de geschiedenis van dat ene boek. Met andere woorden: het moet weer raadpleegbaar zijn, maar het is niet noodzakelijk dat het er weer “als nieuw” uitziet. Een herstel van de constructie volstaat daarom in dit geval.

Voorafgaand aan een eventuele behandeling overleg ik altijd met de opdrachtgever of restauratie echt noodzakelijk is (en zo ja hoe ingrijpend deze moet zijn) of dat er andere oplossingen mogelijk zijn, zoals een goede berging of het aanpassen van de bewaaromstandigheden.  Dit voorkomt onder meer dat onnodige ingrepen worden uitgevoerd.

Tot welk behandelplan echter ook wordt besloten: de behandeling die wordt uitgevoerd zal  altijd in de eerste plaatst in het belang van object zijn (in overeenstemming met de ethische normen van de European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (E.C.C.O.)).  Daarom wordt onder meer zoveel mogelijk gestreefd naar de reversibiliteit van eventuele ingrepen en naar het behouden van de originele materialen en technieken. De uitgevoerde behandeling wordt in een documentatierapport verantwoord met daarin een beschrijving van de conditie van het object voorafgaand aan de behandeling, een verslag van de behandeling en foto’s. Dit rapport wordt meegeleverd bij de aflevering van het behandelde object.

Voorbeeld van een documentatierapport

Voorwaarden:
Ik ben lid van Restauratoren Nederland. Op al mijn leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Restauratoren Nederland (RN) van toepassing (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam; Dossiernummer 34229718, april 2006). Deze kunnen hier gedownload worden.

 

libellelijn
  de website voor Femke prinsen boek en papier restauratie is gemaakt door femke prinsen.